Aolian Expo city, Jiangxi


Aolian Expo city, Jiangxi

Type: specialized market

GFA: 200,000 sqm

Location: JiangxiSite Map
TEL:0521-69552555
Friendly link